Ar benzīndzinējiem

BIG HYDRAMAX 300 
GRACO piedāvā platu gammu ar krāsošanas aparātiem ar benzīnu motoriem - neaizstājami krāsošanas darbos. Aparāti strādā autonomi bez gaisa vai elektrības padeves. Galvenais - piepildīt motora bāku un padot krāsu, un jums ir nepārtraukta darba iespēja līdz 4-5 stundām. Aparāti ir noderīgi krāsu uznešanai, emaljām, mastikām, špaktelēm, konserv ējošiem šķidrumiem un gelam, blīvējuma šuvēm ( vienu vai divkomponentu ), 
poliuretāna un cinku saturošu grunt ējumu. Ideāli ugunsdrošām krāsām, antikorozijas transportlīdzekļu segumu krāsošanai, objektos vai tilpumos nosacījumos pie elektroapgādes neesamības. Tiek izmantoti ēku, cauruļvadu, nožogojumuun pārējo metālkonstrukciju fasāžu nokrāsošanai. 

 

G MAX 3900 
Aparātu aptakelēja Smart spiediena kontroles sistēma control, kas uztur spiedienu pastāvīgā līmenī, kas iegaumē statistiskus datus par darbu, rāda izsmidzināmā materiāla darba spiedienu uz ciparu displeja. 
M а x . ražotspēja : 4.4 l / min 
Ма x . darba spiediens : 230 bāri 
Ма x . sprauslas izmērs : 
1 pistolei 0.034\" 
2 pistolēm 0.024\" 
Max. šļaukas garums : 90 m 
Motors HONDA 4.0 l . s : (3 К Vt ) 
Degviela : benzīns ne zemāks par А 80 
Svars : 50 к g 
Komplekt ācija: 
1 krāsošanas šļūtenes garums ir 15 m 
2 pistole ar pagriezienu sprauslu 
3 TSL eļļa kātam 
4 instrumenti 

G MAX 5900 
Apar ātu aptakelēja Smart spiediena kontroles sistēma control, kas uztur spiedi enu past āvīgā līmenī, kas iegaumē statistiskus datus par darbu, rāda izsmidzināmā materiāla darba spiedienu uz ciparu displeja. 
Маx . ražotspēja : 5.7 l / min 
Маx . darba spiediens : 230 bāri 
Маx . sprauslas izmērs : 
1 pistolei 0.041\" 
2 pistolēm 0.028\" 
Max. šļaukas garums : 90 m 
Motors HONDA 5.5 l . s : (4 К V т ) 
Degviela : benzīns ne zemāks par А 80 
Svars : 70 кg

Komplekt ācija : 
● krāsošanas šļūtenes garums ir 15 m 
● saite 
● pistole ar pagriezienu sprauslu 
● TSL eļļa kātam 
● instrumenti 

G MAX 7900
Aparātu aptakelēja Smart spiediena kontroles sistēma control, kas uztur spiedienu p ast āvīgā līmenī, kas iegaumē statistiskus datus par darbu, rāda izsmidzināmā materiāla darba spiedienu uz ciparu displeja 
Маx . ražotspēja : 7.9 l / min 
Маx . darba spiediens : 230 bārs 
Маx . sprauslas izmērs : 
1 pistolei 0.046\" 
2 pistolēm 0.033\" 
Max. šļaukas garums : 90 m 
Motors HONDA 5.5 l . sek : (4 К V т ) 
Degviela : benzīns ne zemāks par А 80 
Svars : 77 кg 
Komplekt ācija : 
● krāsošanas šļūtenes garums ir 15 m 
● saite 
● pistole ar pagriezienu sprauslu 
● TSL eļļa kātam 
● instrumenti 

BIG HYDRAMAX 225 
Маx. ražotspēja: 8.6 l / min 
Маx. darba spiediens: 250 bārs 
Маx. sprauslas izmērs : 
1 pistolei 0.050\" 
2 pistolēm 0.035\" 
Max. šļaukas garums : 90 m 
Motors HONDA 6.5 l . sek : (4.8 К V т ) 
Degviela : benzīns ne zemāks par А 80 
Svars : 104 кg

Маx . ražotspēja : 11.4 l / min 
Маx . darba spiediens : 250 bāri 
Маx . sprauslas izmērs : 
1 pistolei 0.055\" 
2 pistolēm 0.037\" 
Max. šļaukas garums : 90 м 
Motors HONDA 9 л.с: (6.75 К V т ) 
Degviela : benzīns ne zemāks par А 80 
Svars : 127 кg. 

BIG HYDRAMAX 350 
Маx . ražotspēja : 13.3 l / min 
Маx . darba spiediens : 280 bārs 
Маx . sprauslas izmērs : 
1 pistolei 0.060\" 
2 pistolēm 0.041\" 
Max. šļaukas garums : 90 m 
Motors HONDA 11 л.с: (8.25 КВт ) 
Degviela : benzīns ne zemāks par А 80 
Svars : 134 кg. 

GH 5030
Aparāts ar hidraulisko piedziņu , bet atšķirībā no HYDRAMAX- iem , tajā navneviena elektronkomponenta, kura bojājumsvar traucēt aparāta darbu. 
Маx . ražotspēja : 10.5 l / min 
Маx . darba spiediens : 337 bārs 
Маx . sprauslas izmērs : 
1 pistolei 0.053\" 
2 pistolēm 0.035\" 
Max. šļaukas garums : 90 m