Ar divkomponentu krāsām

REACTOR™ E-XP REACTOR™ E-XP lielas ražotspējas aparāti, ātri polimetarizējušies poliuterānu un pašuzliesmojoši penopoliuretana segumu uznešanai ar attiecību 1:1 
Pielietojuma sfēras: 
Termoizolācija 
2 Tilpumu un cauru ļvadu izolācija 
3 Betona būvju hidroizolācija tai skaitā notekūdeņiem 
4 Vagonbūve 
5 Jumtu hidroizol ācija 
6 Tilpumu izolācija agresīvām vidēm 

XTREME MIX- mobila ierīce divkomponentu segumu uz nešanai ar sausās vielas saturu līdz 100%